Nhân viên kế toán

● Kiểm tra các khoản công nợ, chiết khấu, thanh toán, phiếu quà tặng tại các cửa hàng Sulily vào hệ thống theo dõi.

● Đối chiếu doanh thu và công nợ với bộ phận bán hàng thương mại điện tử.

● Tổng hợp công nợ lên báo cáo tình hình thu hồi nợ và trả nợ trong tháng. Đối chiếu báo cáo tổng hợp, chi tiết công nợ yêu cầu giải trình nếu sai sót.

● Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán FAST.

● Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.

● Có kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo.

Ứng viên nộp CV qua email : sulilyvietnam@gmail.com

1
Bạn cần hỗ trợ?