Trợ lý eCommerce

● Có kinh nghiệm làm photoshop

● Có kinh nghiêm bán lẻ online.

● Làm việc nhiệt tình, sáng tạo, độc lập.

● Chịu trách nhiệm các trang giao dich mua bán thương mại điện tử có liên kết bán sản phẩm của Sulily.

● Thời gian làm việc linh động phù hợp với điều kiện mỗi cá nhân

Contact point:

Ứng viên nộp CV qua email : sulilyvietnam@gmail.com

1
Bạn cần hỗ trợ?